DIE SKOOL WAT 'n VERSKIL MAAK

Laerskool Hugo Rust streef na uitnemendheid deur moedertaalonderrig en beywer hom vir die ontwikkeling van elke leerder se individualiteit en uniekheid.  
Dit is deel van ons etos, ons waardes en ons visie om leerders holisties te ontwikkel, om sodoende goedgebalanseerde leerders aan die samelewing te lewer.

Laerskool Hugo Rust spog met ’n ryk geskiedenis en ’n trotse tradisie van besondere hoë akademiese-, kulturele- en sportprestasies.

Ons leerders, ouers en personeel beleef Laerskool Hugo Rust as 'n plek waar almal veilig en geborge voel, vir mekaar omgee en uitreik na mekaar. 

                        “The best way to make children good is to make them happy"
-Oscar Wilde-


KARAKTERBOU-PROGRAM

Ons visie en passie is om die grootste moontlike impak op ons medemens te maak en sodoende waarde tot ons samelewing toe te voeg.  Met ons karakterbouprogram poog ons dus dat elke Hugo Ruster Net die Beste weergawe van hulself en van die mense rondom hulle na vore sal bring.  Ons bevorder emosionele welstand d.m.v. die ses pilare waarop hierdie program geskoei is.