DIE SKOOL WAT 'n VERSKIL MAAK

Laerskool Hugo Rust spog met ’n besondere ryk geskiedenis en ’n trotse tradisie van besondere hoë akademiese-, kulturele- en sportprestasies. Ons belangrikste uitgangspunt is om goed gebalanseerde leerders aan die samelewing te lewer – kinders wat al die lewensvaardighede verwerf het wat nodig is om te oorleef in ’n kompeterende Suid-Afrika.

Een van die belangrikste besluite vir enige ouer is ongetwyfeld die keuse van ‘n geskikte skool vir ‘n kind. Wees gerus dat ons by Hugo Rust u kind met sensitiwiteit, dog fermheid aan die lewe sal blootstel. Ons sal poog om sy/haar potensiaal te ontwikkel en om u vennoot te wees in u kind se opvoeding.

Laerskool Hugo Rust streef na uitnemendheid deur moedertaalonderrig en die totale ontwikkeling van elke leerder. Ons glo aan 'n vennootskap tussen alle belanghebbendes, waar vertroue en verantwoordelike interaksie ‘n deurslaggewende rol speel. Ons kinders is ons allerkosbaarste vreugde, deur God self aan ons toevertrou. Dit is vir ons ‘n voorreg om ons gemeenskap te dien met alles wat by Laerskool Hugo Rust gebied word.

Ons leerders, ouers en personeel beleef Laerskool Hugo Rust as 'n plek waar ons almal veilig en geborge voel, vir mekaar omgee en uitreik na mekaar. Mag u kind sy/haar volle potensiaal bereik binne die Hugo Rust-familie!

Image

KARAKTERBOU-PROGRAM

Die Karakterbou-program is met groot sukses aan die einde van 2017 aan ons leerders bekend gestel.
Ons visie en passie is om die grootste moontlike impak op medeleerders, -ouers, -voogde en -opvoeders te maak om sodoende waarde tot ons samelewing en omgewing toe te voeg.
‘n Hugo Ruster wat deur die Karakterbou-program ondersteun word, is ‘n Hugo Ruster wat deur dit wat hy/sy doen, net die beste weergawe van onsself en dié rondom ons na vore sal bring.
Dié program is op die volgende ses pilare geskoei: