HISTORIESE AGTERGROND

Laerskool Hugo Rust se wortels gaan so ver terug as 1895 toe ‘n oefenterrein vir die Wellingtonse Onderwyskollege geskep is. Die skool het oor die jare heen onder verskillende name bekend gestaan. In 1938 is die naam verander na Piet Retiefskool ter ere van die groot trekkerleier wat op Wellington gebore is.

In 1949 is die nuwe skoolgebou in gebruik geneem en besluit om die skool se naam te verander na Oefenskool Hugo Rust, ‘n dubbelmedium voorbereidingskool, vernoem na die destydse rektor van die Wellingtonse Onderwyskollege, mnr. HA Rust. Mej. MC Odendaal was die eerste hoof. Sy is opgevolg deur mev. HAW van Zyl van 1965 – 1969. Daar is in 1968 besluit dat die skool van status sou verander na ‘n volledige Afrikaanse laerskool van graad 1tot 7.

Aangesien die naam vir baie mense verwarrend was, is die naam in 1981 verander na Laerskool Hugo Rust. Mnr. JD Giliomee volg mev. Van Zyl in Januarie 1970 op en na sy aftrede in 1990, word hy deur mnr. JE Botha opgevolg. In Januarie 1999 word mnr. Botha opgevolg deur mnr. Niel le Roux. In Junie 2012 word mnr. Johann Bruwer, ons huidige skoolhoof, aangestel in die amp.

Hierdie skool bewys hom steeds as ‘n skool van uitnemendheid op alle lewensterreine en leef ons leuse: NET DIE BESTE, voluit.

Dr. C Pama, bekende heraldikus, ontwerp ‘n wapen met die fleur-de-lis as hoofmotief in die Hugenote-kleure, blou en goud. Die leuse: NET DIE BESTE, hou verband met die Latynse spreuk: Nulli Secundus.

SKOOLLIED

Onder Hawekwa se kranse waar
die suikerbosse bloei en die Bergrivier deur wingerde
en vrugteboorde vloei
staan die skool waaraan ons DANKBAAR al ons liefde wy:
Hugo Rust die SIERAAD van ou Wamakersvallei.

Hoog swaai ons ons vaandel, Die trotse fleur-de-lis,
LUID ROEP ons ons slagspreuk;
Ons sal die beste gee,
Net die beste, net die beste,
Met ons hart en hoof en hand
Hugo Rust gee net die beste
Aan ons volk en vaderland.