Bambi Gr. RR – Gr. R

Bambi is met trots deel van die Grondslagfase van Laerskool Hugo Rust en bestaan uit twee Graad RR- en vier Graad R-klasse.
Dit is kinders wat deur die loop van die jaar onderskeidelik 5- en 6-jaar oud word.
Ons volg die KABV-kurrikulum soos voorgeskryf deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

‘n Stimulerende omgewing word, binne ‘n omheinde speelarea, geskep waar kinders hulself ten volle kan uitleef.
Elke klas beskik oor ‘n gekwalifiseerde opvoeder, asook ‘n klas-assistent om leer en onderrig te bevorder.
Ons streef daarna om ons kinders op akademiese, sosiale en emosionele vlak te ontwikkel.
Ons stel ons dit ten doel om, saam met ons ouers, ons kinders te lei om sodoende hulle volle potensiaal te bereik.

Die volgende word by ons program ingesluit:
• ‘n Kineties-motoriese program
• Sportontwikkeling
• Rekenaarvaardighede & -tegnologie
• Sang- en musiekwaardering
• Opvoedkundige uitstappies
• Kultuur (Eisteddfod, Revue en Skoolkonserte)

NET DIE BESTE!