Nasorg

Die Nasorg is ‘n ouer-gefinansierde diens wat aangebied word deur Laerskool Hugo Rust. Bywoning is vrywillig en is slegs beskikbaar vir leerders van die skool. Drie pakkette word aangebied, naamlik: Voldag-, Halfdag- en 3-Dag Pakket. By die Nasorg kry die kinders middae ‘n gebalanseerde ete met 'n vrug.  Na ete gaan die kinders na die betrokke huiswerkklasse waar hulle met hul huiswerk bygestaan word.

Die kinders is voltyds onder toesig van ons personeel. Daar is toesighouers wat die kinders neem na hulle betrokke sport- en ander aktiwiteite en weer gaan haal.  Die skoolreëls wat geld ten opsigte van dissipline by die skool geld ook by die Nasorg. Wedersydse kommunikasie word hoog op prys gestel.  Hugo Rust - nasorg streef daarna om ‘n diens van hoë gehalte te lewer.

Die personeel van die Nasorg versorg die leerders en sien om na hulle behoeftes, met die nodige aandag en liefde.

Inligting en aansoekvorms beskikbaar by Nasorg.

Nasorgtye: Maandae tot Vrydae vanaf 12:00 - 17:30

KONTAKBESONDERHEDE:

Tel:  071 593 9112

Nasorghoof: Mev. M. Bohlmann -  (021) 873 1598

Betalingsnavrae: Karin Gregorowski - (021) 873 1598

E-pos: finansies@hugorust.co.za